Dierproeven

De KNAW is vergunninghouder conform de Wet op de dierproeven voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met behulp van proefdieren. Drie van de KNAW-instituten  doen onderzoek waarbij dieren worden ingezet.

De KNAW heeft meerdere adviezen en standpunten uitgebracht over proefdieronderzoek, zie onder Adviezen en publicaties op deze pagina. De KNAW is ook, samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), auteur van de Code Openheid Dierproeven uit 2008, zie eveneens onder Adviezen en publicaties.