Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier

Nut en noodzaak?

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2014 | 72 pagina's | ISBN 978-90-6984-684-2 | With a summary in English | gratis

In het advies concludeert de KNAW dat voor onderzoek naar infectieziekten en naar hersenaandoeningen apen nodig blijven. Het advies bevat tien aanbevelingen voor verbetering van het onderzoek.