Wetenschappelijke integriteit

integrity.jpg

Als geweten van de wetenschap in Nederland houdt de KNAW zich bezig met de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Goed gedrag in de wetenschap

De KNAW maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag. De Notitie wetenschappelijke integriteit (met NWO en VSNU, 2001) gaf een voorzet voor procedures die nu bij universiteiten, NWO en KNAW zijn ingevoerd. Zo moet elke instelling een vertrouwenspersoon en een vertrouwenscommissie aanstellen. De klager kan vervolgens terecht bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), waarvan het onafhankelijke secretariaat bij de KNAW is gehuisvest.

De ontwikkeling in de wetenschap en het belang van wetenschappelijke integriteit vroegen om een meer fundamentele beschouwing van De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (pdf) uit 2014. Daarom is begin 2016 de adviescommissie ‘Verkenning herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ ingesteld met de taak (pdf) te verkennen in hoeverre de Gedragscode voldoet aan de eisen die aan een dergelijke code kunnen worden gesteld en of het wenselijk is de code te herzien. Dit resulteerde eind juni 2016 in het Adviesrapport Commissie Verkenning Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

VSNU, KNAW, NWO, NFU, TO2 en VH hebben op basis van de aanbevelingen uit dit rapport een nieuwe Gedragscode op laten stellen, die in oktober 2018 is verschenen.