CASIMIR - Casimir Onderzoekschool

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
TUD
Jaar van erkenning
2005
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Vastestoffysica
Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Natuurkunde
Biofysica, klinische fysica
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS