CASIMIR - Casimir Onderzoekschool

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
TUD
Jaar van erkenning
2005
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Natuurkunde
Biofysica, klinische fysica
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Vastestoffysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS