EPS - Onderzoekschool Experimentele Plantwetenschappen

Penvoerder
WUR
Participerende organisaties
UL RU UU UvA UvA VUA RUG
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Biologie
Ecologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS