HRSMC - Holland Research School of Molecular Chemistry

Penvoerder
UvA
Participerende organisaties
UL VUA
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Theoretische chemie, kwantumchemie
Anorganische chemie
Organische chemie
Fysische chemie
Scheikunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS