IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Simulatie, virtual reality
Scheikunde
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Fysische chemie
Technische wetenschappen
Informatica
Natuurkunde
Vastestoffysica
Materiaalkunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS