IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Natuurkunde
Fysische chemie
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Simulatie, virtual reality
Materiaalkunde
Technische wetenschappen
Vastestoffysica
Informatica
Scheikunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS