IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Vastestoffysica
Fysische chemie
Materiaalkunde
Informatica
Scheikunde
Technische wetenschappen
Natuurkunde
Simulatie, virtual reality
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Website
Wetenschapsportal NARCIS