IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Simulatie, virtual reality
Fysische chemie
Materiaalkunde
Scheikunde
Informatica
Technische wetenschappen
Vastestoffysica
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Natuurkunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS