OOA - Onderzoekschool Oncologie Amsterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA
Jaar van erkenning
1993
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Kanker
Geneeskunde
Organen en orgaansystemen
Website
Wetenschapsportal NARCIS