SIKS - School voor Informatie- en Kennissystemen

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
TUE TUD UT RU UM UvA OU UvT
Jaar van erkenning
1998
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Technische wetenschappen
Informatica
Website
Wetenschapsportal NARCIS