BCN - Onderzoekschool Behavioral and Cognitive Neurosciences

Penvoerder
RUG
Participerende organisaties
UT
Jaar van erkenning
2014
Vakgebieden
Geneeskunde
Sociale wetenschappen
Levenswetenschappen
Psychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS