LOTN - Landelijke Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde

Penvoerder
UU
Participerende organisaties
UvA RUG UL RU VUA
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2010
Vakgebieden
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Natuurkunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS