NSG - Nederlandse Onderzoekschool voor Sedimentaire Geologie

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2010
Vakgebieden
Aardwetenschappen
Fysische geologie
Paleontologie, stratigrafie
Wetenschapsportal NARCIS