OIKOS - Onderzoeks Instituut Klassieke Oudheid Studiën

Penvoerder
RU
Participerende organisaties
RUG UL UU UvA VuA
Jaar van erkenning
1999
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Geschiedenis
Oudheid
Website
Wetenschapsportal NARCIS