Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Diergedrag, dierpsychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Anatomie, morfologie
Geneeskunde
Fysiologie
Biologie
Neurologie
Psychiatrie, medische psychologie
Kindergeneeskunde
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS