Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Diergedrag, dierpsychologie
Kindergeneeskunde
Levenswetenschappen
Geneeskunde
Biologie
Anatomie, morfologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Fysiologie
Neurologie
Psychiatrie, medische psychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS