Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Diergedrag, dierpsychologie
Neurologie
Kindergeneeskunde
Biologie
Geneeskunde
Anatomie, morfologie
Fysiologie
Psychiatrie, medische psychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS