Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Anatomie, morfologie
Biologie
Fysiologie
Psychiatrie, medische psychologie
Kindergeneeskunde
Neurologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Diergedrag, dierpsychologie
Levenswetenschappen
Geneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS