Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Fysiologie
Anatomie, morfologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Neurologie
Psychiatrie, medische psychologie
Levenswetenschappen
Biologie
Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Diergedrag, dierpsychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS