Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Neurologie
Levenswetenschappen
Psychiatrie, medische psychologie
Geneeskunde
Biologie
Kindergeneeskunde
Diergedrag, dierpsychologie
Fysiologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Anatomie, morfologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS