Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Anatomie, morfologie
Diergedrag, dierpsychologie
Neurologie
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Biologie
Psychiatrie, medische psychologie
Fysiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS