Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Fysiologie
Kindergeneeskunde
Biologie
Neurologie
Anatomie, morfologie
Geneeskunde
Psychiatrie, medische psychologie
Levenswetenschappen
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Diergedrag, dierpsychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS