Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Psychiatrie, medische psychologie
Diergedrag, dierpsychologie
Levenswetenschappen
Neurologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Biologie
Fysiologie
Kindergeneeskunde
Geneeskunde
Anatomie, morfologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS