Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Geneeskunde
Psychiatrie, medische psychologie
Fysiologie
Levenswetenschappen
Biologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Kindergeneeskunde
Anatomie, morfologie
Neurologie
Diergedrag, dierpsychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS