Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Anatomie, morfologie
Psychiatrie, medische psychologie
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Neurologie
Fysiologie
Biologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS