Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Psychiatrie, medische psychologie
Fysiologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Levenswetenschappen
Biologie
Diergedrag, dierpsychologie
Anatomie, morfologie
Neurologie
Geneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS