Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Diergedrag, dierpsychologie
Fysiologie
Psychiatrie, medische psychologie
Anatomie, morfologie
Biologie
Neurologie
Kindergeneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS