Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Diergedrag, dierpsychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Biologie
Geneeskunde
Anatomie, morfologie
Psychiatrie, medische psychologie
Fysiologie
Neurologie
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS