ASCI - Advanced School for Computing and Imaging

Penvoerder
TUD
Participerende organisaties
RUG UT TUE EUR RU UvA VUA UL UU
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Simulatie, virtual reality
Informatica
Website
Wetenschapsportal NARCIS