COBRA - Research Institute: COmmunication technology: Basic Research and Applications

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2008
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Computersystemen, architecturen, netwerken
Gebruikersinterfaces, multimedia
Materiaalkunde
Informatica
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Technische wetenschappen
Telecommunicatietechniek
Natuurkunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS