NCMLS - Onderzoekschool Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Genetica
Histologie, celbiologie
Levenswetenschappen
Pathologie, pathologische anatomie
Biochemie
Immunologie, serologie
Fysiologie
Geneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS