NCMLS - Onderzoekschool Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Genetica
Histologie, celbiologie
Immunologie, serologie
Geneeskunde
Pathologie, pathologische anatomie
Fysiologie
Biochemie
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS