NCMLS - Onderzoekschool Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Immunologie, serologie
Levenswetenschappen
Genetica
Biochemie
Pathologie, pathologische anatomie
Fysiologie
Geneeskunde
Histologie, celbiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS