NOSTER - Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap

Penvoerder
UU
Participerende organisaties
UL UvA VUA RU TUK TUA, ETF. PThU, RUG,UvH, UU, TiU
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Geesteswetenschappen
Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS