OSAF - Onderzoekschool Subatomaire Fysica

Penvoerder
RU
Participerende organisaties
UvA UU VUA
Jaar van erkenning
2006
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Natuurkunde
Natuurkunde
Atoomfysica en molecuulfysica
Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS