WTMC - Interuniversitaire Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur

Penvoerder
UM
Participerende organisaties
UM UT UU RU VU TUE UvA RUG WUR UL TUD KNAW Rathenau-Instit.
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Natuurwetenschappen en techniek
Sociale wetenschappen
Geesteswetenschappen
Recht en bestuur
Website
Wetenschapsportal NARCIS