NIG - Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde

Penvoerder
EUR
Participerende organisaties
UT UL TUD UvT VUA RU UU UM
Jaar van erkenning
1996
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Bestuurskunde
Recht en bestuur
Politieke wetenschappen en bestuurskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS