Bijvoet - Bijvoet Onderzoekschool Biomoleculaire Chemie

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Biochemie
Levenswetenschappen
Organische chemie
Scheikunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS