ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Biofysica, klinische fysica
Neurologie
Genetica
Fysiologie
Geneeskunde
Histologie, celbiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS