ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Biofysica, klinische fysica
Genetica
Neurologie
Fysiologie
Histologie, celbiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS