ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Neurologie
Levenswetenschappen
Biofysica, klinische fysica
Geneeskunde
Genetica
Histologie, celbiologie
Fysiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS