ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Fysiologie
Neurologie
Levenswetenschappen
Histologie, celbiologie
Biofysica, klinische fysica
Geneeskunde
Genetica
Website
Wetenschapsportal NARCIS