ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Geneeskunde
Neurologie
Biofysica, klinische fysica
Levenswetenschappen
Fysiologie
Histologie, celbiologie
Genetica
Website
Wetenschapsportal NARCIS