ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Fysiologie
Geneeskunde
Neurologie
Histologie, celbiologie
Genetica
Levenswetenschappen
Biofysica, klinische fysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS