NIHES - Netherlands Institute for Health Sciences

Penvoerder
EUR
Jaar van erkenning
2008
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Gezondheidswetenschappen
Bioinformatica, biomathematica
Website
Wetenschapsportal NARCIS