TRAIL - Onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek

Penvoerder
TUD
Participerende organisaties
EUR UT RU TUE
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Technische wetenschappen
Verkeerswetenschappen en vervoerswetenschappen
Voertuigtechniek en transporttechniek
Website
Wetenschapsportal NARCIS