EPL - Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Chemische technologie, procestechnologie
Scheikunde
Katalyse
Technische wetenschappen
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Website
Wetenschapsportal NARCIS