EPL - Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Katalyse
Scheikunde
Technische wetenschappen
Chemische technologie, procestechnologie
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Website
Wetenschapsportal NARCIS