EPL - Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Technische wetenschappen
Katalyse
Chemische technologie, procestechnologie
Scheikunde
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Website
Wetenschapsportal NARCIS