COEUR - Cardiovasculaire Onderzoekschool Erasmus Universiteit Rotterdam

Penvoerder
EUR
Jaar van erkenning
2003
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Geneeskunde
Biofysica, klinische fysica
Cardiovasculaire aandoeningen
Genetica
Website
Wetenschapsportal NARCIS