MGC - Medisch Genetisch Centrum Zuid-West Nederland

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
EUR
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Kanker
Genetica
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS