BETA - Beta Research School for Operations Management and Logistics

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
UT
Jaar van erkenning
1998
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Natuurwetenschappen en techniek
Operationele research
Wiskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS