IPA - Onderzoekschool Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
VUA UL UU RU UT RUG UvA TUD
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Elektrotechniek
Software, algoritmen, besturingssystemen
Levenswetenschappen
Theoretische informatica
Informatica
Bioinformatica, biomathematica
Technische wetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS