IPA - Onderzoekschool Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
VUA UL UU RU UT RUG UvA TUD
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Elektrotechniek
Bioinformatica, biomathematica
Technische wetenschappen
Informatica
Software, algoritmen, besturingssystemen
Theoretische informatica
Website
Wetenschapsportal NARCIS