KNAW-beleid voor open access en digitale duurzaamheid

Publicaties

Onderzoeksdata

Samenvatting

Alle KNAW-publicaties worden in de KNAW-publicatierepository geplaatst. De
publicaties worden binnen zes maanden na publicatie voor iedereen toegankelijk.
Voor de humanities en social sciences geldt een termijn van twaalf maanden.

Alle KNAW-onderzoeksdata worden duurzaam opgeslagen en voor iedereen toegankelijk gemaakt, tenzij in de datanotitie staat dat dit niet hoeft. Dat gebeurt binnen achttien maanden na afloop van het onderzoek.

Wat duurzaam opslaan?

De uitgeversversie van elke publicatie. Als de finale auteursversie eerder open access
beschikbaar mag komen, dan ook deze versie.

Alle onderzoeksdata, tenzij in de datanotitie staat dat dit niet hoeft (bijv. in verband met privacy).

Waar duurzaam opslaan?

In de KNAW-publicatierepository.

In een datarepository die voldoet aan algemeen geaccepteerde standaarden, zoals het Data Seal of Approval.

Wanneer in repository?

Bij voorkeur direct na acceptatie van de publicatie, uiterlijk op de officiële verschijningsdatum.

Bij voorkeur direct, uiterlijk bij afronding van het onderzoek.

Wat open access?

Binnen de KNAW: alle publicaties. Buiten de KNAW: alle publicaties, tenzij de
uitgever niet akkoord gaat met open access (de onderzoeker bewaart correspondentie
hierover).

Alle onderzoeksdata, tenzij de datanotitie een uitzondering bepaalt.

Wanneer open access?

Bij voorkeur direct na acceptatie. Een embargo van maximaal zes maanden na
publicatie is mogelijk, voor de humanities en social sciences maximaal twaalf
maanden. Een langere termijn kan alleen met instemming van de instituutsdirectie.

Bij voorkeur direct na deponeren. Een embargo van maximaal achttien maanden
na afloop van het onderzoek is mogelijk.

Metadata

Alle metadata worden toegankelijk.

Alle metadata worden toegankelijk, tenzij de datanotitie een uitzondering bepaalt.

Blokkeren toegang Publicaties of data waarvan de openbaarheid betwist wordt, kunnen door de repositorybeheerder snel niet-toegankelijk gemaakt worden.

Tips

  • Plaatsing van publicaties of data in een repository betekent niet automatisch dat deze ook open access toegankelijk zijn: dit kan aangegeven worden bij het uploaden.
  • RoMEO is een website waarop te vinden is wat de embargotermijn is van de uitgeversversie of de finale auteursversie van een artikel (‘finale auteursversie’ heet in RoMEO ‘postprint’).
  • Een instituutsdirectie kan besluiten om een boek dat in de publicatierepository staat nooit buiten de KNAW toegankelijk te laten zijn (dus ook niet met de ‘request a copy’-knop).
  • Op het KNAW-intranet staat meer informatie over het KNAW-beleid voor open access en digitale duurzaamheid, zoals een format voor de dataparagraaf en een format voor de
    datanotitie.