Do’s & Don’ts van open access publiceren voor KNAW-onderzoekers

De KNAW steunt het open-accessbeleid van de Europese Unie en het kabinet. Resultaten van publiek gefinancierd onderzoek moeten ook publiek toegankelijk zijn, vindt de KNAW.

Omdat publicatieculturen in de diverse disciplines sterk van elkaar verschillen, kiest de KNAW niet voor een uniforme aanpak wat open access betreft.

Wel zet de KNAW maximaal in op de ‘groene route’, waarbij onderzoekers een versie van hun artikel in een repository – een digitale bewaarplaats voor publicaties en data – plaatsen. Voor de groene route hanteert de KNAW in het geval van artikelen een embargo van maximaal zes maanden als redelijke termijn.

Naast een groene route kunnen onderzoekers ook de ‘gouden route’ volgen: in dat geval publiceren ze hun resultaten in open-accesstijdschriften via de platforms van uitgevers.