Hoe gaat de KNAW om met haar onderzoekspublicaties?

300x200 open access digitale duurzaamheid

De KNAW vraagt haar onderzoekers om publicaties open access uit te brengen. Dat betekent dat deze onderzoeksresultaten, zoals artikelen, boeken, proefschriften of rapporten, gratis en onbeperkt toegankelijk zijn.

De KNAW vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties met publiek geld gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn.

Zie ook: Hoe gaat de KNAW om met haar onderzoeksgegevens?