Modellen

De wetenschap werkt met modellen. Bekende voorbeelden zijn macro-economische modellen en klimaatmodellen. In de diverse wetenschapsgebieden wordt echter nogal verschillend gedacht over dit hulpmiddel. Ook is er discussie over de bruikbaarheid van de resultaten van wetenschappelijke modellen.

Op 20 juni 2011 organiseerde de KNAW een themabijeenkomst over dit onderwerp waarin het draaide om de relatie tussen de virtuele wereld van modellen en de werkelijke wereld. Hoe bruikbaar is de virtuele wereld van wetenschappelijke modellen om aspecten van de waargenomen wereld te begrijpen, te manipuleren of te voorspellen? Hebben we er vertrouwen in dat bepaalde vragen over de werkelijkheid adequaat met een bepaald model beantwoord kunnen worden? Deze en andere vragen kwamen aan de orde in de themabijeenkomst met als doel het analyseren van de foutenbronnen in de wereld van de wetenschappelijke modellen en het identificeren en begrijpen van de verschillen en overeenkomsten in het gebruik van deze modellen tussen diverse vakgebieden.