Gewaardeerd!

 

Het project Gewaardeerd! omvat zowel een pilotfonds als een verrijkingsprogramma voor onderzoekers die werk maken van wetenschapscommunicatie. Doel van Gewaardeerd! is deelnemende onderzoeksgroepen te ondersteunen en te inspireren, best practises & lessons learned breed toegankelijk te maken en kennisinstellingen te adviseren over het faciliteren en waarderen van wetenschappers die zich inspannen voor wetenschapscommunicatie. Gewaardeerd! wordt uitgevoerd door de KNAW met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt tot oktober 2022. Via haar website biedt zij blogs, inspiratieprojecten, workshops, tools en netwerkmogelijkheden.

Zie de webpagina van Gewaardeerd! voor meer informatie.