Wetenschap en politiek

De KNAW verkent wegen, in aanvulling op haar forumfunctie en haar adviesfunctie, om wetenschappelijke kennis een rol van grotere betekenis te doen spelen in politiek-bestuurlijk Den Haag. Daarbij wordt lering getrokken uit ervaringen van academies in andere landen. Een eerste project onder deze noemer is het project Parlement en Wetenschap