samenweten

Samenweten stimuleert wetenschappers en samenleving om kennis uit te wisselen. In haar workshops biedt ze praktische handvatten voor open, gelijkwaardige gesprekken met aandacht voor de maatschappelijke context, toelichting op hoe wetenschap werkt en ruimte voor kritische en open vragen. Samenweten heeft de ambitie om uit te groeien tot het landelijk expertisecentrum op het gebied van public engagement door wetenschappers.

Meer weten? Kijk op samenweten.nl.