Colofon

De KNAW-website (www.knaw.nl) biedt informatie over de kennis en de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor wetenschapbeoefenaars, beleidsmakers, media en andere geïnteresseerden in wetenschap.

Inhoud

Communicatie KNAW
Voor suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u terecht bij Communicatie & Informatievoorziening, communicatie@knaw.nl.

Concept & Design

Edenspiekermann, Amsterdam

Realisatie

Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, Groningen / Amsterdam / Den Haag

Beheer

ICT Services KNAW

Copyright

Het copyright van deze site berust bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
 
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De KNAW neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.