Toegankelijkheidsverklaring

De KNAW streeft ernaar om vóór 1 juni 2022 aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA te voldoen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 februari 2021 en is van toepassing op de inhoud van de website www.knaw.nl (hoofdwebsite) en voor de website van De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. De instituten die onderdeel zijn van de KNAW hebben hun eigen toegankelijkheidsverklaring (zie lijst onderaan deze pagina).

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Toegankelijkheidsonderzoek: De toegankelijkheid van de website knaw.nl (zowel technisch als voor de content) zal worden onderzocht door een extern bureau.

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.
Vanaf 23 september 2019 bieden wij nieuwe pdf’s zoveel mogelijk toegankelijk aan.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Wij helpen u graag verder: .

Aanvullende informatie van de KNAW

De streefdatum waarop de website zal voldoen is 01-04-2022.

Lijst met websites

www.knaw.nl:

www.dejongeakademie.nl

Akademie van Kunsten

Instituten