Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 

Burgerschap 3.0

Naar een nieuwe visie op de rol van de burger in de 21e eeuw

 

Op het slotcongres van het project Burgerschap 3.0 zullen toonaangevende wetenschappers discussiëren over het conceptualiseren en onderzoeken van diverse vormen van zelforganisatie, participatie en bestuur door burgers. Deskundigen uit diverse disciplines en geïnteresseerde burgers zullen elkaar hier ontmoeten.

 
Datum 13 maart 2015, 10.00 - 17.00 uur
Plaats Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Aanmelden Website
copyright Bruno Mallart

Tijdens deze slotconferentie wordt nader ingegaan op de fundamentele implicaties van de verschuiving van een representatieve democratie naar nieuwe vormen van samenwerking, democratie en bestuur met heel andere contouren en een heel andere dynamiek.

De conferentie is bedoeld om te discussiëren over zelforganisatie van burgers, politieke participatie en participatief bestuur als instrumenten om nieuwe rollen voor de burger en de overheid te verkennen.

Sprekers zijn onder meer (in alfabetische volgorde):

  • Rudy Andeweg, Universiteit Leiden
  • Jan van Deth, Universität Mannheim
  • Mark Elchardus, Vrije Universiteit Brussel
  • Mark Franklin, MIT
  • Henk Kummeling, Universiteit Utrecht/Kiesraad
  • Tine De Moor, Universiteit Utrecht
  • Imrat Verhoeven, Universiteit van Amsterdam

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op de website van de KNAW. Of neem contact op met Martine Wagenaar, martine.wagenaar@knaw.nl, 020 551 0747.

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.