Code Openheid Dierproeven

Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen KNAW (in samenwerking met de Commissie Dierproeven en Biotechnologie), de Vereniging van Universiteiten VSNU, en de NFU

2008 | 11 pagina's | gratis

Code opgesteld door KNAW, VSNU en NFU, met het doel om door zelfregulatie tot een niet vrijblijvende openheid en dialoog over dierproeven te komen.