Visiedocument biobrandstof en hout als energiebronnen

Effect op uitstoot van broeikassen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2015 | 8 pagina's | gratis

De KNAW publiceert korte visiedocumenten over actuele thema’s waarover de wetenschap feiten naar voren kan brengen. Zo wil zij bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Het visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassen is opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge. De conclusie: het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel.