Data Archiving and Networked Services (DANS)

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW) bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens.

Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY en het Dutch Dataverse Network. Ook biedt DANS met NARCIS toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast geeft het instituut training en advies en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie.

Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter-) nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert.

De mening van internationale experts over DANS

Een commissie van internationale experts heeft in 2010 het instituut positief beoordeeld. De commissie oordeelde onder meer dat DANS een uitstekend dienstverlenend instituut is met een sterke internationale uitstraling. De volgende evaluatie zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden.

Directie/management

Bezoekadres

Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag

Postadres

Postbus 93067
2509 AB Den Haag
Telefoon: 070 349 4450

info@dans.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS