KNAW-instituten

Data Archiving and Networked Services (DANS)
Gebouw Borneo, Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag
Telefoon 070 349 4450
E-mail: info@dans.knaw.nl
http://www.dans.knaw.nl

Fryske Akademy (FA)
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
Telefoon 058 213 1414
E-mail: fa@fa.knaw.nl
http://www.fryske-akademy.nl

Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek
Postbus 85164
3508 AD Utrecht
Telefoon 030 212 1800
E-mail: secretary@hubrecht.eu
http://www.hubrecht.eu

Huygens ING
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
Telefoon 020 224 6800
E-mail: info@huygens.knaw.nl
http://www.huygens.knaw.nl

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam
Telefoon 020 668 5866
E-mail: info@iisg.nl
http://www.iisg.nl/

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Telefoon 071 527 2295
E-mail: kitlv@kitlv.nl
http://www.kitlv.nl/

Meertens Instituut. Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
Telefoon 020 462 8500
E-mail: info@meertens.knaw.nl
http://www.meertens.knaw.nl

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
Postbus 50
6700 AB Wageningen
Telefoon 0317 473 573
E-mail:
http://www.nioo.knaw.nl

Nederlands Herseninstituut
Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam Zuidoost
Telefoon 020 566 5500
http://www.herseninstituut.knaw.nl

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
Postbus 11650
2502 AR Den Haag
Telefoon 070 356 5200
E-mail: info@nidi.nl
http://www.nidi.nl

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
Telefoon 020 224 6700
E-mail:
http://www.nias.knaw.nl

NIOD. Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
Telefoon 020 523 3800
E-mail: info@niod.knaw.nl
http://www.niod.knaw.nl

Spinoza Centre for Neuroimaging
Meibergdreef 75
1105 BK Amsterdam
Telefoon 020 566 5500
E-mail:
http://www.spinozacentre.nl/

Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Postbus 85167
3508 AD Utrecht
Telefoon 030 212 2600
E-mail: 
http://www.westerdijkinstitute.nl/