Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut-KNAW verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Het accent ligt daarbij op hersenonderzoek en onderzoek naar het visuele systeem.

Het Nederlands Herseninstituut onderzoekt hoe de hersenen cognitieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies verstoord raken bij hersenziekten.   

Onderdelen van het Nederlands Herseninstituut zijn de Nederlandse Hersenbank en het Nederlands Slaapregister, die (inter)nationale faciliteiten leveren voor het onderzoek naar menselijk hersenweefsel, cognitieve functies en slaappatronen. 

De mening van experts over het Nederlands Herseninstituut

Een commissie van internationale experts heeft in 2018 het instituut positief beoordeeld. Download het evaluatierapport. (Zie voor de overige documenten de zijkant van deze pagina.).

Directie/management

Bezoekadres

Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam Zuidoost

Postadres

Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 566 5500

secretariaat@herseninstituut.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS